Yeni Yaz Okulu Kayıtları Başladı Basketbol Voleybol Yüzme Kayıtları Devam Ediyor

Cimnastik Terimleri

Cimnastik Terimleri ve Anlamları

Açık duruş: Vücudun, gergin ve yana açık bacaklarla ayakta bulunduğu durum.

Açık(gergin) atlama: Atlama araçları üzerinden, bacakları kollar dışında iki yana gergin açarak açma.

Açılı duruş: Topuklar bitişik, ayak uçları bir ayak genişliğinde açık duruş.

Adımlı sıçrama: Çift ayakla sıçrayıp havada bir bacağı öne ötekini geriye açarak geniş adım duruşu alma.

Arkaya takla: Vücudun öne yumulu omurga ile arkaya yuvarlanması.

Atılım duruşu: Türlü cimnastik alıştırmalarına temel olan bir başlama duruşu, türlü yönlere adım duruşlarında, gövdenin bükülü bacak üzerine eğilmesi ve gergin bacakla bir doğrultuya getirilmesiyle vücut ağırlığının o yöne aktarılması.

Atlama: Vücudun, sıçrama gücü ile bulunduğu dayanak yüzeyinden koparak ayrı bir düzeye konması.

Ayak bileği çalışması: Ayak bileğinin güçlenmesini sağlayan ve bacağın sıçrama yeteneğini arttıran alıştırmalar.

Ayak çevirme: Ayağı, bilek oynağında ve bileşik eksende dairesel çevirme.

Ayak uçlarında koşma: Vücudun ağırlığınınayak uçlarına verip bu dar dayanak yüzeyinde yaylanarak koşma.

Ayak uçlarında yürüyüş: Vücudun ağırlığını salt ayak uçlarına vererek bu dar dayanak yüzeyinde yürüme.

Ayakta planör: Vücudun tek bacak üstünde yüz yere dönük yatay ve gergin olarak dengede bulunduğu durum.

Ayı yürüyüşü: Gergin kol ve bacaklarla dört ayak yürüme.

Bacak çevirme: Bacağı uyluk ekleminin verdiği olanak oranında bileşik eksende daireler çizdirme.

Baş çevirme: Başa boyun omurlarının verdiği olanak oranında bileşik eksende daireler çizdirme.

Beşik: Yüzüstü yatışta, geriye bükülü ayak bileklerini ellerle kavrayarak karın üzerinde baş ayak yönünde sallanma.

Çakı duruşu: Vücudun kol ve bacaklar kalkık olarak kalça üstünde yere dayalı ve dengede tutulduğu durum.

Denge alıştırmaları: Kas duyarlığı ve denge duyusunu eğitmek için vücudun dayandığı yüzeyi küçülterek yapılan türlü devinimler.

Dönüşlü denge: Araçta yerde ve sınırlı dayanak yüzeyi üstünde dönüşleride kapsayan yürüme.

El arabası yürüyüşü: Cephe duruşunda bulunan birinin eşi tarafından ayak bileklerinden kaldırılarak eller üzerinde ileri geri yürütülmesi sıçratışmasıyla yapılan bir çeşit alıştırma.

El başüstü duruşu(amud): Alnın ve ellerin oluşturduğu üçgen dayanak yüzeyinde dikeye kalkma.

Esnetme alıştırmaları: Türlü nedenlerle kısalan kasları açmak ve uzatmak için bağlı bulundukları eklemlere, daha etkili olur düşüncesiyle çoklu eşli olarak uygulanan edilğin dirençli, esnek, yaylanmalı ve zorlu germe alıştırmalarıdır.

Şıpagat: Bacağın bir önde diğeri arkada gergin bir şekilde yerde yapılan esnetme.

Yunus: Yerde, dirsekler gergin yüzüstü yatarak vücudun geriye esnemesi.

Kartal: Bacaklar iki yana gergin açılarak yerde esnetilmesi.

Köprü: Sırtüstü yatarak eller ve ayaklar yerde olarak kalçayı yukarı kaldırma.

Batman: Dinamik fırlatma.

Slide

Basketbol'un Kalbi Gazi İhtisas'ta Atar

GİSK

Bilgi ve Kayıt

0 546 422 2 422

Spor Okulu

Başlangıç
Orta
İleri Düzey Antrenman Grupları

Slide

Voleybol Okulu

Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz.


Cimnastik Okulu

Hareket ve koordinasyon geliştirme grubu

Yüzme Okulu

Başlangıç Orta ve Performans Grubu

Slide

Başlangıç
Orta
İleri Düzey Antrenman Grupları

Spor Okulu

Geleceğin
Sporcularını
Yetiştiriyoruz

Basketbolun değişmez adresi Gazi İhtisas Spor Kulübü Yaz Dönemi Kayıtları devam ediyor.

Basketbol

Eğitim Merkezi.

Voleybol

Eğitim Merkezi.

Cimnastik

Eğitim Merkezi.